Tag - da nhuộm

Các loại da thuộc phổ biến

Các loại da thuộc phổ biến Da thuộc được làm từ da của rất nhiều loài vật nhưng chủ yếu là từ gia súc, dê, cừu và heo. Mặc dù có rất nhiều loại da nhưng một tấm da có thể được xếp vào một trong 3 loại. Da Anilin. Da Anilin [...]